Науково-виробничий збірник

Для обліку даних зоотехнічного контролю живої маси птиці створенокомп’ютерну програму, яка накопичує дані за період вирощування птиці,обраховує статистичні показники живої маси за вибіркою, розраховуєквадратичний сплайн [1-5] для побудови кривоїросту птиці та поліноміальнікоефіцієнти дляемпіричної функції росту [4].Переваги програми – можливість апроксимації та екстраполяції живоїмаси на заданий день життя птиці; крива росту проходить через всі точки [1-5] середньої живої маси на день зважування птиці; є можливість перенесеннядня контрольного зважування на зручний термін.Результати роботи програми на кінець періоду вирощування птиці:таблиця живої маси птиці по тижням життя (таблиця), емпірична формулакривої росту живої маси (рисунок).Комп’ютерна програма успішно випробувана на Експериментальнійфермі «Збереження державного генофонду птиці» ДДСП НААН приконтрольному зважуванні індиків кросу Харківський, рекомендована длявикористання у виробництві.

Матеріали  І он-лайн конференціїя «ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ»