Науково-виробничий збірник

Проблематика: питання генетики, інкубації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб, розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці, економіка та маркетинг


Члени редколегії:

Іонов Ігор Анатолійович – директор Інституту тваринництва НААН , доктор с.-г. наук , професор , член -кореспондент НААН (головний редактор );
Терещенко Олександр Володимирович – заступник директора з наукової роботи, канд. біол. наук , ст. наук. співробітник ( заст. головного редактора );
Зравосудова Інна Віталіївна – наук . співробітник ( секретар редколегії );
Катеринич Олег Олександрович – завідувач відділом птахівництва , канд. с.-г. , ст. наук. співробітник;
Шаповалов Сергій Олегович – заступник директора з науково – координаційної роботи, доктор . біол. наук;
Котик Анатолій Миколайович – гол. наук. співробітник , доктор вет . наук , ст. наук. співробітник;
Наливайко Людмила Іванівна – гол. наук. співробітник , доктор вет . наук , ст. наук. співробітник;
Кулібаба Роман Олександрович – зав. лабораторії профілактики хвороб птиці та молекулярної діагностики , канд. с.-г. наук;
Мельник Володимир Олексійович – зав. лабораторії технології виробництва продукції птахівництва , канд. с.-г. наук;
Сахацький Микола Іванович – професор кафедри генетики , розведення та репродукції , біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України , доктор біол . наук , професор , академік НААН;
Сурай Петро Федорович – доктор біол . наук , професор Шотландського сільськогосподарського університету , м. Глазго;
Фесінін Віктор Іванович – директор Державного наукового підприємства « Всеросійський науково – дослідний і технологічний інститут птахівництва » , доктор с.-г. наук , професор , академік РАСГН;
Берзінь Надія Іванівна – провідний науковий співробітник Інституту біології Латвійського університету , доктор біол . наук , професор Латвійського університету;
Брезвін Оксана Марківна – провідний науковий співробітник Державного науково -дослідного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок , канд. вет . наук.

 


Зворотній зв’язок

Адреса: Державна дослідна станція птахівництва НААН
с. Бірки, Зміївський р.-н., Харківська обл., Україна, 63421

 Тел.:  (057)47 – 78 – 000 секретар (приймальня)
 Факс: (057) 47 -78-470
Email: poultry@meta.ua
Сайт: www.avianua.com