Науково-виробничий збірник

Для внесення файлу в Google Академію необхідно щоб він відповідав наступним вимогам:

– PDF-файли повинні мати можливість пошуку слів у документі за допомогою програми Adobe Acrobat Reader. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 5 МБ. Для індексування великих файлів або відсканованих зображень сторінок, будь ласка, завантажте їх на Google Book Search. – Google Scholar використовує автоматизоване програмне забезпечення для визначення бібліографічних даних.

Тому для індексації файлів необхідно в <meta> тегах html вказати бібліографічні дані. Незалежно від обраної вами мета-тег схеми (самі схеми описані нижче), вам необхідно надати інформацію не менш як у трьох областях:

а) назву статті;

б) повне ім’я, хоча б першого автора;

в) рік випуску.

Сторінки, на яких не визначено хоча б одне з трьох полів будуть оброблятися як ніби-то зовсім без мета-тегів.

Схеми мета-тегів:

1) Використовуйте теги <meta>:

<Meta name = “citation_title” content = “Повна назва документа”>

<Meta name = “citation_author” content = “Повне ім’я автора, якщо авторів декілька, то таких тегів необхідно кілька”>

<Meta name = “citation_publication_date” content = “Дата публікації в форматі: Рік / місяць / Число, можна вказати тільки рік”>

<Meta name = “citation_journal_title” content = “Назва газети, в якій опубліковано”>

<Meta name = “citation_volume” content = “Номер томи”>

<Meta name = “citation_issue” content = “Номер випуску”>

<Meta name = “citation_firstpage” content = “Номер першої сторінки”>

<Meta name = “citation_lastpage” content = “Номер останньої сторінки”>

<Meta name = “citation_pdf_url” content = “URL за яким знаходиться повна версія документа (наш файл) або абстракт документа”>

Для журналів можливе розміщення декількох випусків в одному файлі, але для будь-яких інших книжок, публікацій, звітів документів і т.д. необхідно для кожного документа створювати окремий файл з окремим описом.

2) якщо не можливо використовувати мета-теги, тоді організуйте дані в такий спосіб:

назва статті – максимальний розмір шрифту на сторінці (використовуйте теги <h1> або <h2>, або поверніть назву за допомогою CSS в клас під назвою “citation_title”); автори роботи повинні бути перераховані відразу перед або після титулу, в трохи меншому шрифті ніж назва, але більшому ніж звичайний (використовуйте тег <h3> або поверніть за допомогою CSS в клас під назвою “citation_author”). Для поділу авторів використовуйте коми; Вставте бібліографічне посилання на опубліковану версію документа і помістити його в колонтитулі першої сторінки PDF-файлу, або поруч з назвою або авторами в html. Використовуйте явний формат цитати, наприклад: “J. Biol Chem, тому 234, № 8, стор 1971-1975, серпень 1959 ….”. Якщо документ не був опублікований, вставте повну дату його публікації на окремому рядку, наприклад, “28 листопада 2011 року».

3) якщо у вас не вийшло скористатися жодним з наведених вище методів, зайдіть на сторінку Google Scholar, там ви отримаєте повний список усіх можливих методів (посилання наведена нижче).