Правила подання статей у збірник Птахівництво

Статті повинні бути побудовані в логічній послідовності, без повторень, з чіткими формулюваннями, без граматичних помилок, насичені фактичним матеріалом, складатися з основних розділів: «Матеріали та методи досліджень», «Результати досліджень», «Висновки» і «Бібліографічний список літератури», «Анотації» – англійською мовою, «Ключові слова».

Continue reading

Птахівництво: збірник наукових праць

Збірник "Птахівництво"

У випуску збірника викладені результати досліджень з питань генетики, селекції, інкубації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб птиці. Представлені розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі птиці.

Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, інвесторів галузі птахівництва і тваринництва, власників племінних, фермерські та присадибних господарств, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, птахівників-любителів.

Архів номерів збірника “Птахівництво”

Ключові слова: збірник “Птахівництво”, статті з птахівництва, для птахівників, інновації в птахівництві, дослідження по птахівництву.